از بین بردن شپشک برنج

شپشک برنج

اگر داخل برنج حشره یا شپشک برنج یافته اید باید برای جلوگیری از آسیب به برنج ها، با ترفندهایی این آفات را از بین ببرید و از ایجاد آن ها جلوگیری کنید. ... ادامه مطلب
برداشت برنج

مراحل برداشت برنج

مرحله برداشت برنج ایرانی  به فرایند جمع آوری محصول برنج بالغ از مزرعه  گفته می شود. فعالیت های برداشت شامل درو کردن، کمباین زدن و حمل و نقل است. وقتی که ۹۰ تا ۹۵ درصد شالی ها زرد شدند و بخش کوچکی در قسمت پايه خوشه ها سبز مي باشد و نیز یک سوم محور اصلی خوشه از نقطه انتهایی شان زرد شدند زمان برداشت فرا میرسد. ... ادامه مطلب